De aanpak van Leren en Leven maakt het leren en lesgeven op scholen leuker en stimuleert leerlingen en studenten om de beste versie van zichzelf te ontdekken.

Talent

Met de klimaataanpak en de lesprogramma’s van Leren en Leven investeer je in de intrinsieke motivatie van kinderen en jongeren om hun unieke talenten tot ontplooiing te brengen. Waarbij zij zichzelf durven en kunnen zijn, durven te kijken naar hun talenten én hun uitdagingen en leren samenwerken en samenleven met anderen.

Onderzoek heeft meermalen aangetoond dat het betrekken van leerlingen en studenten bij het realiseren van een goede sfeer op school en de implementatie van het lesprogramma een positief effect heeft op zowel gedrag als resultaten van leerlingen en studenten en daarnaast het werkplezier op school vergroot. Ook op de langere termijn.

Basisfilosofie

Leren & Leven werkt vanuit de overtuiging dat er altijd iets te kiezen is. Onze keuze bestaat uit het hanteren van een even simpel als krachtig uitgangspunt:

“Wanneer je positief denkt en doet, voel je je goed over jezelf. Er is altijd een positieve manier om iets te doen.”

Dit uitgangspunt staat voor een manier van omgaan met jezelf én met de ander. Een manier van omgaan die positief en actief is. Waarbij er oog is voor “alles wat je bent” en er maximale ruimte is voor zowel het eigen talent als dat van anderen.

Intrinsieke motivatie

Zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en het geloof in eigen kunnen komen van binnenuit en hebben een sterkere invloed op een positieve levenshouding dan beloningen voor goed gedrag.

De programma’s van Leren & Leven zijn gebaseerd op een methodiek en didactiek waarin het accent gelegd is op het benoemen en bewustmaken van het gevoel dat een leerling of student over zichzelf krijgt als hij kiest voor positief gedrag (de intrinsieke motivatie).

Werkwijze

Elke veranderproces start met een inventarisatie van wat nu al goed werkt. De grootste veranderingen worden vervolgens bereikt door aandacht te geven aan het resultaat van kleine stappen. Wij ervaren elke dag het belang van het binnen de school realiseren van een cultuur van aan en van elkaar leren en het gezamenlijk vieren van de behaalde successen.

Onze kernovertuiging

De groei van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn en het geloof in eigen kunnen is de belangrijkste voorwaarde voor kinderen en jeugdigen om de beste versie van zichzelf te ontdekken.

Lesprogramma

De basis van de door Leren & Leven ontwikkelde pedagogische en didactische materialen is het programma Positive Action. In Amerika, waar dit programma ontwikkeld is, wordt het inmiddels door meer dan vijftienduizend organisaties ingezet. De aanpak en het lesprogramma van Leren & Leven richten zich op de ontwikkeling van een pedagogisch klimaat dat optimaal is voor talentontwikkeling. Praten met elkaar in plaats van praten over elkaar vormt een belangrijk kenmerk van zo’n klimaat. In een omgeving waarin er positief met elkaar wordt omgegaan en goed wordt samengewerkt, kunnen kinderen en jeugdigen de uitdaging aangaan van het ontdekken van de beste versie van zichzelf.

Het lesprogramma biedt concrete handvatten voor talentontwikkeling als uitwerking van de filosofie. Binnen het programma staan zes thema’s centraal. Deze zijn voor elke leeftijd en doelgroep uitgewerkt in activiteiten en lessen met als doel dat kinderen en jeugdigen ondersteund worden om het beste uit zichzelf te halen.

Thema 1: Wie ben ik?

Kinderen en jeugdigen leren dat hoe zij over zichzelf denken van grote invloed is op hoe ze zich voelen en dat anderen (zoals familie en vrienden) hier ook invloed op hebben. Ze leren niet alleen dat hun zelfbeeld erg bepalend is voor hoe ze in het leven staan, maar ook dat ze zelf grote invloed hebben op dat zelfbeeld door wat ze denken en doen.

Thema 2: Gezond denken en gezond zijn

Tijdens de activiteiten en lessen wordt aandacht gegeven aan het belang van een gezonde levensstijl. Er is aandacht voor onderwerpen als gezonde voeding, het belang van voldoende lichaamsbeweging en slaap. Maar ook voor de werking van het brein en de manier waarop je jezelf presenteert. Voor de oudere jeugd komen er thema’s aan de orde als het gebruik van alcohol en drugs.

Thema 3: Hoe zorg ik voor mijzelf?

In dit thema krijgen kinderen en jeugdigen meer inzicht in het eigen gedrag en de gevolgen van de keuzes die ze (kunnen) maken ten aanzien van onderwerpen als tijd, geld, energie en gedrag. Ze leren hoe ze hun eigen leven op een goede manier kunnen organiseren.

Thema 4: Hoe ga ik om met anderen?

‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden’ is het vertrekpunt voor deze activiteiten en lessen. Kinderen en jeugdigen bespreken en oefenen op basis van dit uitgangspunt hoe zij met elkaar om willen gaan en hoe ze elkaar kunnen ondersteunen om zich aan de gemaakte afspraken te houden. De activiteiten en lessen binnen dit thema gaan over  onderwerpen als vriendelijkheid, invoelingsvermogen, samenwerken, positieve communicatie, social media en respect voor iedereen, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging.

Thema 5: Eerlijk tegenover mezelf en anderen

Het is lang niet altijd vanzelfsprekend om eerlijk tegen jezelf te zijn, gemaakte fouten te erkennen en de eigen beperkingen onder ogen te zien. Toch is dit belangrijk bij het vinden van de beste versie van jezelf. Kinderen en jeugdigen leren bij dit thema het belang van eerlijk te zijn naar zichzelf en naar anderen en zich aan gemaakte beloften te houden.

Thema 6: Jezelf blijven ontwikkelen

Wie een goed en waarheidsgetrouw beeld van zichzelf heeft, weet wat hij aan mogelijkheden heeft en waar nog uitdagingen liggen. Kinderen en jeugdigen oefenen met het stellen van doelen en het bedenken hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Er is aandacht voor  het geloven in eigen kunnen en eigen mogelijkheden, voor de manier waarop van bedreigingen kansen gemaakt kunnen worden en voor het opbrengen van de moed en het doorzettingsvermogen om niet alleen te proberen, maar ook vol te houden.

Studenten uit het MBO over het lesprogramma van Leren & Leven

Resultaten

Met de aanpak en de verschillende lesprogramma’s van Leren & Leven kan op elke leeftijd en binnen elk leefmilieu een belangrijk effect behaald worden. De directe effecten hebben betrekking op de manier waarop kinderen en jeugdigen zich voelen, hoe ze met elkaar omgaan, de samenwerking met ouders, de groepsbinding en het pedagogisch klimaat. De daarvan afgeleide effecten liggen op het vlak van toename van creativiteit, een verbetering van cognitief functioneren, een gezondere levensstijl en een sterke vermindering van pestgedrag.

Op alle plekken waar met de aanpak en de lesprogramma’s van Leren & Leven gewerkt wordt nam het werkplezier van de professionals toe en steeg de effectieve leertijd . Het is niet alleen voor kinderen en jeugdigen inspirerend om bezig te zijn met de ontwikkeling van hun talenten, maar ook voor hun ouders, de pedagogisch medewerkers, leerkrachten en docenten die hen opvoeden, lesgeven of begeleiden.

Lees verder over de mogelijkheden van Leren & Leven binnen kindcentra en primair onderwijs.

Lees verder over de mogelijkheden van Leren & Leven binnen VO en MBO.

Het is meer dan een methode, meer dan een programma, meer dan een actie, meer dan een aanpak. Al is het dat allemaal ook! Het is vooral een zijns- en zienswijze die de klas, de school, het team, het leven en de toekomst rijker maakt. Goed (om) te doen (Bert Vastenburg, directeur PRO Emmen).

Natuurlijk zijn de effecten die behaald kunnen worden met de programma’s van Leren & Leven de belangrijkste reden om ermee aan het werk te gaan. Maar het helpt ook enorm dat het gewoon leuk en inspirerend is om er samen mee aan het werk te zijn.

De opvallende resultaten die bereikt werden op het Drenthe College waren aanleiding voor de minister een bezoek te brengen aan dit MBO. Student Jordi vertelt hoe het werken met de positieve en negatieve cirkels van Positive Action hem geholpen heeft bij het ontwikkelen van zijn talenten.

Als u nieuwsgierig bent naar de ervaringen van collega’s die de programma’s gebruiken, dan bestaat de mogelijkheid om daarover zelf in gesprek gaan. Wij brengen u graag met hen in contact.

Brochures

Klik op de brochure van uw keuze om deze te openen.

Meer informatie?

U kunt uw interesse aan ons kenbaar maken via het contactformulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Maar u kunt ons natuurlijk ook gewoon bellen!

15 + 7 =

Postadres:

Assendorperstraat 29

8012 DE Zwolle

Telefoon:

06 - 53270698

KvK 65970500

Bezoekadres:

Assendorperdijk 4

8012 EH Zwolle