Sociaal-emotioneel leren

De basis voor samen leren en samen leven

Leren & Leven is opgenomen op de databank effectieve jeugdinterventies.

Vertrouwen in de toekomst begint bij vertrouwen in jezelf

Sociaal-emotionele vaardigheden zijn belangrijk voor succes in het leven. Met het programma Leren & Leven ontdekken leerlingen hoe zij vanuit zelfkennis en zelfvertrouwen positieve keuzes kunnen maken. Zowel voor school en stage/werk als thuis en binnen hun vriendenkring.

Er is voor elk type onderwijs en voor elk leerjaar een afwisselend en interactief programma ontwikkeld. Leren & Leven sluit het beste aan bij onderwijsvormen voor leerlingen die net dat beetje extra nodig hebben.

Alle lessen en activiteiten van Leren en Leven zijn erop gericht de eigen motivatie voor positief gedrag bij leerlingen aan te boren. Tijdens de lessen worden leerlingen zich bewust van de keuzes die ze maken en de invloed van die keuzes op hoe ze zich voelen over zichzelf. Het nastreven van een goed gevoel over jezelf is de sterkste voorspeller van positief gedrag en is een intrinsieke beloning die toekomstig positief gedrag stimuleert.

Het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen vraagt om een goede samenwerking met ouders . In het programma is dan ook uitdrukkelijk plek ingeruimd voor de ontwikkeling van dit educatief partnerschap.

Effectiviteit

Het programma Leren & Leven is gebaseerd op het Amerikaanse programma Positive Action. De effectiviteit hiervan is in de Verenigde Staten wetenschappelijk aangetoond. Het programma laat positieve effecten zien op de emotionele ontwikkeling, het zelfvertrouwen en het zelfrespect van leerlingen. Dit leidt tot een verbetering van de onderlinge verstandhouding tussen leerlingen, een vermindering van probleemgedrag en heeft een positieve invloed op de schoolresultaten.

Ook in Nederland is het programma positief geëvalueerd en opgenomen op de databank voor effectieve jeugdinterventies.

Effectiviteit positive action programma
opbouw lesprogramma

Opbouw

Het doel van het programma is leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van levensvaardigheden en het kunnen functioneren in een pluriforme, democratische samenleving. Deze doelstelling is uitgewerkt in zes thema’s die in elk leerjaar terugkomen:

  • Wie ben ik?
  • Gezond denken, gezond zijn
  • Hoe zorg ik voor mezelf?
  • Hoe ga ik om met anderen?
  • Eerlijk zijn tegenover mijzelf en anderen
  • Jezelf blijven ontwikkelen

Aan het begin van elk jaar is er een startmodule die gericht is op positieve groepsvorming (denk aan de gouden weken). De thema’s zijn voor elk leerjaar uitgewerkt in coöperatieve werkvormen,  casusbesprekingen, video’s, presentaties, rollenspellen, thuisopdrachten, bewegingsopdrachten, quizzen. Bij het programma hoort een digitale omgeving.

Burgerschap

Met de inzet van het programma Leren & Leven wordt voor een groot deel in de burgerschapsopdracht van het onderwijs voorzien. De leerlingen worden uitgedaagd te reflecteren op de manier van denken, motieven en het  gedrag van zichzelf en van anderen.

Het programma laat leerlingen ontdekken dat er altijd verschillende perspectieven en opties zijn. Voor elke schoolsoort is er een uitwerking waar de verschillende onderdelen van Leren & leven worden gekoppeld aan de relevante kerndoelen.

Burgerschapsopdracht van het onderwijs

Starten

De meeste scholen kiezen ervoor te starten met een voorlichting voor het hele schoolteam. Op die manier kan de school zelf beoordelen hoe het programma kan helpen bij het bereiken van de schooldoelen. De eigenlijke invoering van het programma begint met een korte training voor het team en een starttraining voor leerkrachten of docenten.

Meer informatie

Op de pagina’s voor schoolsoorten zijn leerlijnen te downloaden met een overzicht van alle lessen en lesdoelen. Daar vind je ook een koppeling om proeflessen aan te vragen. Liever eerst even contact met ons? Via de button kom je bij de contactgegevens. Wij gaan graag met je in gesprek.

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie