Leren & Leven in het praktijkonderwijs

Met het lesprogramma van Leren & Leven leren de leerlingen in het praktijkonderwijs om te gaan met elkaar (en met collega’s op hun werk/stage), maar bovenal leren ze omgaan met zichzelf. De leerlingen leren om vanuit zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfvertrouwen positieve keuzes te maken. Scholen zien verbeteringen in hoe leerlingen met elkaar en het personeel omgaan (de sfeer op school) en ook hoe ze langzaam maar zeker meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn opbouwen. 

Intrinsieke motivatie

De aanpak van Leren & Leven maakt leerlingen bewust van de keuzes die ze maken en de invloed die deze keuzes hebben op hoe ze zich voelen over zichzelf. Een goed gevoel over jezelf is een intrinsieke beloning die toekomstig positief gedrag stimuleert en is daarmee de sterkste voorspeller dit gedrag.

De cirkel van Denken Doen Voelen-over-jezelf maakt dit principe zichtbaar en wordt snel onderdeel van de taal binnen de school, van leerlingen onderling en zelfs van ouders en andere belangrijke mensen om de leerling heen.

Uit de praktijk...

Docent Linda Kolthof van het praktijkonderwijs in Emmen vertelt hoe het gebruik van de cirkel van Leren & Leven leerlingen vaardiger maakt in het kiezen voor positieve gedragsalternatieven.

 

Inhoud van het programma

Voor elk leerjaar van het praktijkonderwijs is er een startmodule en een lesprogramma met ongeveer zeventig lessen. Elke les heeft actieve en praktische verwerkingsvormen. Het zelf ervaren en het zelf doen heeft een grote plek in de opzet. Het materiaal is gemaakt met docenten van het praktijkonderwijs, zodat de werkvormen, voorbeelden en taal goed aansluiten bij de leerlingen in het praktijkonderwijs.

De startmodule is gericht op positieve groepsvorming en samenwerking met ouders en is goed te gebruiken tijdens startweken (gouden weken). 

Zes thema’s

De lessen zijn onderverdeeld aan de hand van de zes thema’s die elk leerjaar terug komen.

Wie ben ik?

Leerlingen leren dat hoe ze over zichzelf denken veel invloed heeft op hoe ze zich voelen en hoe mensen om hen heen hierop ook reageren. Ze leren onderkennen dat hun zelfbeeld erg belangrijk is voor hoe ze in het leven staan, maar ook dat ze zelf hun zelfbeeld kunnen beïnvloeden door wat ze denken en doen. In deze lessen neemt het ontwikkelen van de eigen autonomie en de opbouw van zelfvertrouwen een belangrijke plaats in. 

Tijdens de activiteiten en lessen leren leerlingen waarom een gezonde levensstijl belangrijk is voor toekomst. Er wordt ingegaan op onderwerpen als gezond eten, bewegen en genoeg slapen. Maar ook op middelengebruik en het effect van alcolhol en drugs op de werking van het brein. De leerlingen leren begrijpen wat er kan gebeuren als ze verschillende keuzes maken voor hun gezondheid.

In dit thema leren leerlingen meer over hun eigen gedrag en wat er gebeurt als ze bepaalde keuzes maken over zaken zoals de besteding van hun tijd, geld en energie. Dit thema is belangrijk voor het leren begrijpen en beheersen van emoties (zelfregulatie).

In dit thema delen leerlingen met elkaar wat ze belangrijk vinden in hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze elkaar kunnen helpen om zich aan afspraken te houden. De lessen gaan over vriendelijkheid, begrip tonen, samenwerken, positief zijn in woord en gedrag, zich inleven in een ander, social media en respect voor iedereen, ongeacht waar ze vandaan komen, welke cultuur ze hebben of wat ze geloven.

Het is soms moeilijk om echt eerlijk te zijn, zowel tegen jezelf als tegen anderen. Een belangrijk onderdeel is ook wat je kunt doen als je fouten hebt gemaakt, hoe je om kunt gaan met groepsdruk en op welke manier je verantwoordelijkheid kunt nemen.

Binnen dit thema gaat het over het belang om in jezelf te geloven en te weten wat je kunt. De leerlingen leren om problemen te zien als kansen en de moed hebben om iets nieuws te proberen. Je denkt na over wat je wilt bereiken in je leven en oefent met doelen stellen.

Starten

De meeste scholen kiezen ervoor te starten met een voorlichting voor het hele schoolteam. Op die manier kan de school zelf beoordelen hoe het programma kan helpen bij het bereiken van de schooldoelen. De eigenlijke invoering van het programma begint met een korte training voor het team en een starttraining voor leerkrachten of docenten.

Meer informatie

Voor het praktijkonderwijs is zowel het materiaal van het vmbo als het materiaal van het vo praktijkgericht beschikbaar. De leerlijn van het vmbo is te vinden op de pagina van het VO/VSO. Download hier de leerlijn van het VO praktijkgericht.

Liever eerst even contact met ons? Klik hier om op de contactpagina terecht te komen. Wij gaan graag met je in gesprek.

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie