Leren & Leven in het PO en SO

Met het lesprogramma van Leren & Leven leren de leerlingen hoe om te gaan met elkaar, maar bovenal leren ze omgaan met zichzelf. De leerlingen ervaren hoe het voelt om vanuit zelfbewustzijn, zelfkennis en zelfvertrouwen positieve keuzes te maken. Scholen zien verbeteringen in hoe leerlingen met elkaar en het personeel omgaan (de sfeer op school) en ook hoe ze langzaam maar zeker meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn opbouwen.

Het programma Leren en Leven komt het best tot zijn recht bij leerlingen die wat extra hulp kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van hun sociaal-emotionele vaardigheden. Scholen zien niet alleen verbeteringen in hoe leerlingen met elkaar en het personeel omgaan (de sfeer op school), maar ook hoe ze langzaam maar zeker meer zelfvertrouwen en zelfbewustzijn opbouwen.

Aanpak leren en leven primair onderwijs speciaal onderwijs
Jij kiest bovenbouw

Intrinsieke motivatie

De aanpak van Leren & Leven maakt leerlingen bewust van de keuzes die ze maken en de invloed die deze keuzes hebben op hoe ze zich voelen over zichzelf. Een goed gevoel over jezelf is een intrinsieke beloning die toekomstig positief gedrag stimuleert en is daarmee de sterkste voorspeller dit gedrag.

De cirkel van Denken Doen Voelen-over-jezelf maakt dit principe zichtbaar en wordt snel onderdeel van de taal binnen de school, van leerlingen onderling en zelfs van ouders en andere belangrijke mensen om de leerling heen.

Natuurlijk heeft de onderbouw daarbij ander materiaal dan de bovenbouw.

Ruim baan voor talent

De leerlingen versterken vaardigheden als je inleven in een ander, verantwoordelijkheid nemen, nieuwsgierig zijn, openstaan voor de mening van anderen, positief communiceren en omgaan met tegenslagen. Ze worden zich hierdoor meer bewust van hun kwaliteiten, laten zich door elkaar aanspreken op hun uitdagingen en leren samen te werken en samen te leven met anderen.

"Ik heb een paar woorden: autonomie bevorderend schoolbreed voor alle leeftijden, jong en oud basic, eenduidig. Het is een filosofie voor de rest van je leven!"

Inhoud van het programma

De aanpak en de meer dan vijfhonderd lessen uit het lesprogramma van Leren & Leven bevorderen dat leerlingen de eigen identiteit ontdekken en durven te laten zien aan anderen. 

Elk leerjaar heeft een startmodule voor de gouden weken en een lesprogramma met daarin ongeveer zeventig lessen. 

De startmodule is gericht op positieve groepsvorming en de samenwerking met ouders.

Zes thema’s

De lessen zijn onderverdeeld aan de hand van de zes thema’s die elk leerjaar terug komen.

Wie ben ik?

Leerlingen leren dat hun gedachten over henzelf veel invloed hebben op hoe ze zich voelen, en dat mensen om hen heen, zoals familie en vrienden, hier ook een rol in spelen. Ze begrijpen dat hun zelfbeeld erg belangrijk is voor hoe ze in het leven staan, maar ook dat ze zelf hun zelfbeeld kunnen beïnvloeden door wat ze denken en doen.

In deze lessen neemt het ontwikkelen van de eigen autonomie en de opbouw van zelfvertrouwen een belangrijke plaats in. 

Tijdens de activiteiten en lessen leren leerlingen waarom een gezonde levensstijl belangrijk is voor toekomst. Er wordt ingegaan op onderwerpen als gezond eten, bewegen en genoeg slapen.

De leerlingen leren begrijpen wat er kan gebeuren als ze verschillende keuzes maken voor hun gezondheid.

In dit thema leren leerlingen meer over hun eigen gedrag en wat er gebeurt als ze bepaalde keuzes maken over zaken zoals de besteding van hun tijd, geld en energie. Dit thema is belangrijk voor het leren begrijpen en beheersen van emoties (zelfregulatie).

In dit thema delen leerlingen met elkaar wat ze belangrijk vinden in hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze elkaar kunnen helpen om zich aan afspraken te houden. De lessen gaan over vriendelijkheid, begrip tonen, samenwerken, positief zijn in woord en gedrag, zich inleven in een ander, social media en respect voor iedereen, ongeacht waar ze vandaan komen, welke cultuur ze hebben of wat ze geloven.

Het is soms moeilijk om echt eerlijk te zijn, zowel tegen jezelf als tegen anderen. 

In de lessen en activiteiten wordt aandacht besteed wat je kunt doen als je fouten hebt gemaakt, hoe je om kunt gaan met groepsdruk en op welke manier je verantwoordelijkheid kunt nemen.

Binnen dit thema gaat het over het belang om in jezelf te geloven en te weten wat je kunt. De leerlingen leren om problemen te zien als kansen en de moed hebben om iets nieuws te proberen. Je denkt na over wat je wilt bereiken in je leven en oefent met doelen stellen.

Alles wat je bent

Starten

De meeste scholen kiezen ervoor te starten met een voorlichting voor het hele schoolteam. Op die manier kan de school zelf beoordelen hoe het programma kan helpen bij het bereiken van de schooldoelen. De eigenlijke invoering van het programma begint met een korte training voor het team en een starttraining voor leerkrachten of docenten.

Meer informatie

We hebben een overzicht gemaakt van de leerlijn van het PO/SO. Je kunt deze downloaden via de onderstaande button. 

Liever eerst even contact met ons? Klik hier om op de contactpagina terecht te komen. Wij gaan graag met je in gesprek.

Menu

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te verbeteren. Door verder te klikken op onze website, accepteer je cookies en vergelijkbare technieken. Bekijk meer informatie